OrdkonstLab arrangeras igen 20-22.11 2020 med Heidi von Wright och Ellen Strömberg!!

Jag skriver alltså finns jag med Ellen Strömberg & Heidi von Wright

3 – 6 oktober 2019

Workshopen riktar sig till dig som vill utveckla sitt skönlitterära skrivande. Genom skriv- och kreativitetsövningar samt textsamtal, får deltagarna verktyg för att arbeta vidare med egna texthelheter. Fokus ligger på deltagarnas egna skrivprocesser. Workshopen innehåller personlig handledning.

OrdKonstLabbet genomförs i samarbete med Novia och berättigar via öppna yrkeshögskolan till 3 studiepoäng.

Pris inklusive kost & logi 360€

Tack vare Olof och Siri Granholms stiftelse har vi möjlighet att erbjuda 2-3 deltagare ett subventionerat pris. Alla som ansöker till kursen har möjlighet att söka om det subventionerade deltagarpriset.
Syftet med det är att ge alla lika möjligheter att delta i kursen oberoende ekonomisk ställning.
Tillsammans med din text och motivationsbrev berätta hur det subventionerade priset hjälper dig. Motiveringarna behandlas konfidentiellt.

Ansökan består av ett skönlitterärt arbetsprov, ett pågående skrivarbete, max 3-4 A4 sidor samt ett personligt motiveringsbrev varför du vill gå denna kurs.

Ansökan öppnar 30.5 och pågår till 15.9.
Ansökan skickas till moj@malakta.fi

Eventuella frågor riktas till Patricia 050-5835264

För mera info läs:

Ellen Strömbergs inlägg Varför man skall gå en skrivarkurs?  och Nu ska vi flödesskriva.

Heidi von Wrigts inlägg: Det finns lika många sätt att skriva på, som det finns människor som skriver.

Malakta OrdkonstLab förverkligas med stöd av Harry Schaumans stiftelse, KulturÖsterbotten, Svenska kulturfonden samt Olof och Siri Granholms stiftelse.

Som en del av Labbet arrangeras ett öppet författarsamtal i Vasa 5.10 kl 18.30 – 21 under rubriken Läsning gör skillnad. Evenemanget ordnas i café utrymmet vid Kuntsi museum för modern konst i samarbete med Förlaget och KulturÖsterbotten.