Jag skriver alltså finns jag med Ellen Strömberg & Heidi von Wright

3 – 6 oktober 2019

Workshopen riktar sig till unga vuxna som vill utveckla sitt skönlitterära skrivande. Genom skriv- och kreativitetsövningar samt textsamtal, får deltagarna verktyg för att arbeta vidare med egna texthelheter. Fokus ligger på deltagarnas egna skrivprocesser. Workshopen innehåller personlig handledning.

Pris inklusive kost & logi 360€

Ansökan består av ett skönlitterärt arbetsprov, ett pågående skrivarbete, max 3-4 A4 sidor samt ett personligt motiveringsbrev varför du vill gå denna kurs.

Ansökan öppnar 30.5 och pågår till 15.8.
Ansökan skickas till moj@malakta.fi

Eventuella frågor riktas till Patricia 050-5835264 (6 – 23. juni svarar Maja 050-5875674 på frågor)

För mera info läs:

Ellen Strömbergs inlägg Varför man skall gå en skrivarkurs?
Heidi von Wrigts inlägg: Det finns lika många sätt att skriva på, som det finns människor som skriver.

Malakta OrdkonstLab förverkligas med stöd av Harry Schaumans stiftelse, KulturÖsterbotten och Svenska kulturfonden.

Som en del av Labbet arrangeras ett öppet författarsamtal i Vasa 5.10 kl 18.30 – 21 under rubriken Läsning gör skillnad. Evenemanget ordnas i café utrymmet vid Kuntsi museum för modern konst i samarbete med Förlaget.