Den finländska konstnären Lars-Göran Söderholm får inspiration av naturen och havet. Hans verk är ofta gjorda av trä och föreställer fåglar och olika djur. Konstverken blir därefter målade med traditionella allmogefärger. Söderholm är också kallad för ‘’Bergö konstnären’’

 

Suomalainen taiteilija Lars-Göran Söderholm saa inspiraationsa luonnosta ja merestä. Hänen teoksensa on usein tehty puusta ja niissä on kuvattu lintuja ja erilaisia eläimiä. Teokset maalataan perinteisillä kansanomaisella väreillä. Söderholm tunnetaan myös nimellä “Bergö-taiteilija”.

 

The Finnish Artist Lars-Göran Söderholm gets his inspiration from nature and the ocean. He creates a lot of art made out of wood that looks like birds and different species. The art pieces get painted with traditional paints. Söderholm is called ‘’Bergö artist’’.