MALAKTA FILMSKÅDESPELERI LAB

Introduktion till Filmskådespeleri med Ulrika Bengts 19-21.11.2021

Drömmer du om att stå framför kameran men saknar erfarenhet? Eller vill du fördjupa dina kunskaper i filmskådespeleri? För dej erbjuder Malakta en tredagars workshop i filmskådespeleri 19-21.11.2021, ledd av av filmregissör Ulrika Bengts.
“Teater- och filmskådespeleri är inte nära släkt, på sin höjd kusiner. Fastän skådespelarens uppdrag är detsamma – att gestalta skeenden inför publik – skiljer sej filmens skådespelarteknik och arbetsprocess på avgörande sätt från teaterns. Workshopen ger en introduktion till filmskådespeleri genom praktiska övningar i form av filmade scener. Upplägget ger deltagarna en unik inblick i produktionsprocessens alla faser: från textanalys till klippning.”
Handledningen och feedbacken sker både individuellt och i grupp.
Kursen vänder sej till professionella skådespelare och teaterstuderande.
KURSINNEHÅLL:
– Likheter och skillnader i teater- och filmskådespeleri; vad kan vi ta med oss från teatern och var tänker vi om?
– Praktiska övningar tillsammans med regissör, fotograf och klippare.
– Filmterminologisk ordbok.
– Filmhistorisk genomgång med fokus på skådespeleri.
– Filmgenrer och genreskådespeleri.
– Samspel i film: med och utan motspelare.
– Relationen till rummet, kameran och ljuset.
– Filminspelningens dramaturgi.
Pris inklusive kost och logi 350€
Eventuella frågor riktas till moj@malakta.fi
Labbet finansieras med stöd av Svensk Österbottniska Samfundet och Svenska Kulturfonden.