Join all fun at Malakta and support us!

Becomme a member for 25€

What do you get(the first time you join):

 • A Malakta bag (when you come on our events)
 • Discount on our events (Discount may vary depending on event so please check our pages for info)
 • Our amazing newsletter around every second or third month

 

Häng med på allt kul på Malakta och stöd oss!

Bli medlem för 25€

Vad du får(först gången du blir medlem):

 • En Malakta-väska (när du kommer på våra event)
 • Rabatt på våra evenemang (rabatten kan variera beroende på evenemang så vänligen kolla våra sidor för info)
 • Vårt fantastiska nyhetsbrev varannan eller var tredje månad

 

Liity hauskanpitoon Malaktassa ja kannata meitä!

Liity jäseneksi hintaan 25€

Liittyessäsi ensimmäistä kertaa saat:

 • Malakta kangaskassin (tullessasi tapahtumiimme)
 • Alennuksen tapahtumiimme (alennuksen voi vaihdella tapahtumasta riippuen joten vieraile sivuillamme lisätietojen vuoksi)
 • Meidän mahtavan uutiskirjeemme noin joka toinen tai kolmas kuukausi

 

 

If you renew your membership you get:

 • Discount on our events (Discount may vary depending on event so please check our pages for info)
 • Our amazing newsletter around every second or third month

There will be sent out a reminder to renew your membership one month before it ends.

Malaktas membership fee 2023-24 is 25€. The membership fee is decided at Malaktas annual meeting.

 

Om du förnyar medlemskapet får du:

 • Rabatt på våra evenemang (rabatten kan variera beroende på evenemang så vänligen kolla våra sidor för info)
 • Vårt fantastiska nyhetsbrev varannan eller var tredje månad

Det kommer en påminnelse om att förnya ditt medlemskap en månad innan det upphör.

Malaktas medlemsavgift 2023-24 är 25€. Medlemsavgiften beslutas på Malaktas årsmöte.

 

Jos uusit jäsenyytesi saat:

 • Alennuksen tapahtumiimme (alennuksen voi vaihdella tapahtumasta riippuen joten vieraile sivuillamme lisätietojen vuoksi)
 • Meidän mahtavan uutiskirjeemme noin joka toinen tai kolmas kuukausi

Lähetämme muistutuksen jäsenyyden uusimiesta kuukausi ennen sen loppumista.

Malaktan jäsenyysmaksu ajalta 2023-24 on 25€. (jäsenyys) maksun määrä päätettiin Malaktan vuosikokouksessa.

 

Member info/medlems info/Jäsen info

If you join please fill in the form below to notify your personal data to the member register before paying!

The register is maintained in accordance with the EU Data Protection Regulation (GDPR). See our registry description for more information. When you submit information to the member register, you agree that the information is used in accordance with the register description.

It is the responsibility of each member that their member information is updated. The same form can also be used to change your personal data, for example if you move or change your e-mail address.

If you have questions mail: Malakta.mails@gmail.com

Member registry info

 

Om du går med, fyll i formuläret nedan för att meddela dina personuppgifter till medlemsregistret innan du betalar!

Registret förs i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Se vår registerbeskrivning för mer information. När du lämnar uppgifter till medlemsregistret samtycker du till att uppgifterna används i enlighet med registerbeskrivningen.

Det är varje medlems ansvar att deras medlemsinformation uppdateras. Samma formulär kan också användas för att ändra dina personuppgifter, till exempel om du flyttar eller ändrar din e-postadress.

Om du har frågor maila: Malakta.mails@gmail.com

Medlemsregisterinfo

 

Täytä alla oleva henkilötietolomake jäsenrekisteriä varten ennen jäsenmaksun maksamista!

Jäsenrekisteriä ylläpidetään EU Data Protection Regulation (GDPR) mukaisesti. Lisää tietoa löydät rekisteriselosteestamme. Kun luovutat tietojasi jäsenrekisteriin, suostut tietojesi käyttämiseen rekisteriselosteen mukaisesti.

Ajantasaisten henkilötietojen ylläpito on jokaisen jäsenen omalla vastuulla. Tätä lomaketta voit myös käyttää henkilötietojen päivittämiseen, jos esim. muutat tai vaihdat sähköpostiosoitettasi.

Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen Malakta.mails@gmail.com

Jäsenrekisteriseloste

 

Form

 

Payment info/betalinformation/Maksutiedot:

Banknumber/Banknummer/Tilinumero : FI35 4055 0016 6842 15

Swift/bic-code: HELSFIHH

Reciver/Mottagare/Vastaanottaja : Art in Malakta r.f

Message/Meddelande/Viesti : Art in Malakta Rf. 2023-24

Sum/Summa/Määrä: 25€

 

If the payment comes from a account that is not your own please write in the message field who you are paying the membership for.

Om betalningen kommer från ett konto som inte är ditt eget skriv i meddelande fältet vem du betalar medlemskapet för.

Jos maksat jäsenmaksun toiselta kuin omalta tililtäsi, kirjoita maksun viestikenttään kenen jäsenmaksua olet maksamassa.