The Board 2023:

Ordförande: Susanne Marins

Vice Ordförande: Jukka Rajala

Sekreterare och informatör: Linnea Boström

Kassör: Patrica Rodas

Medlemmar: Moa Cederberg Heidi von Wright, Valter Kuni

Suppleanter: Anne Herrgård

 

The Board 2022:

Ordförande: Jukka Rajala

Vice Ordförande: Susanne Marins

Sekreterare: Linnea Boström

Suppleanter: Valentina Gelain

Informatör: Linnea Boström

Kassör: Moa Cederberg

Medlemmar: Bekim Hasaj, Michele Uccheddu, Patrica Rodas, Heidi von Wright

 

The Board 2021:

Ordförande: Annika Sillander

Vice Ordförande: Jukka Rajala

Sekreterare: Susanne Marins

Suppleanter: Maria Ångerman och Maja Granstubb

Kassör: Patricia Rodas

Medlemmar: Jon gredmark, Sofia Kuula, Bekim Hasaj, Valentina Gelain och Dragos Alexandreseu, Kyösti Linna