Vill du fördjupa dina kunskaper i filmskådespeleri?
Vi på Malakta är väldigt glada att vi ännu en gång kan ordna ett labb i filmskådespeleri
16-18 juni 2023 ledd av av filmregissören Ulrika Bengts.
Kursen vänder sej till professionella skådespelare och teaterstuderanden.
“Teater- och filmskådespeleri är inte nära släkt, på sin höjd kusiner.
Fastän skådespelarens uppdrag är detsamma – att gestalta skeenden inför publik – skiljer sej filmens skådespelarteknik och arbetsprocess på avgörande sätt från teaterns”.
Workshopen ger en introduktion till filmskådespeleri genom praktiska övningar i form av filmade scener.
Upplägget ger deltagarna en unik inblick i produktionsprocessens alla faser: från textanalys till klippning.”
Handledningen och feedbacken sker både individuellt och i grupp.
KURSINNEHÅLL:
– Likheter och skillnader i teater- och filmskådespeleri; vad kan vi ta med oss från teatern och var tänker vi om?
– Praktiska övningar tillsammans med regissör, fotograf och klippare.
– Filmterminologisk ordbok.
– Filmhistorisk genomgång med fokus på skådespeleri.
– Filmgenrer och genreskådespeleri.
– Samspel i film: med och utan motspelare.
– Relationen till rummet, kameran och ljuset.
– Filminspelningens dramaturgi.
Pris inklusive kost och logi 380€
Eventuella frågor och anmälan till:
sussie@malakta.fi
Deadline för anmälan är 8.5.2023
OBS! Det finns begränsat antal platser till labbet