Ericailcane är en italiensk gatukonstnär, tecknare, skulptör och illustratör. Enligt Italian Cultural Institute of Chicago anser de att Ericailcane tillhör den nya generationen europeiska gatukonstnärer som har revolutionerat hur man utformar offentliga rum. Han började tillverka muralmålningar på offentliga platser sedan 2000. Bastardilla är en anonym konstnär som är född i Medellin, Colombia och har målat sedan hon var barn. Hon började med gatukonst 2005 och i dagens läge kan man se Bastardillas konst i många olika städer och hon är välkänd över hela världen. 

 

Ericailcane on italialainen katutaiteilija, piirtäjä, kuvanveistäjä ja kuvittaja. Chicagon italialaisen kulttuuri-instituutin mukaan Ericailcane kuuluu uuden sukupolven eurooppalaisiin katutaiteilijoihin, jotka ovat mullistaneet julkisten tilojen suunnittelun. Hän on aloittanut seinämaalausten tekemisen julkisille paikoille vuodesta 2000 lähtien.

Bastardilla on Kolumbian Medellinissä syntynyt nimetön taiteilija, joka on maalannut lapsesta asti. Hän aloitti katutaiteen tekemisen vuonna 2005, ja nykyään Bastardillan taidetta voi nähdä monissa eri kaupungeissa, ja hänet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

 

Ericailcane is an Italian street artist, drawer, sculptor and illustrator. According to the Italian Cultural Institute of Chicago they think Ericailcane belongs to the new generation of European street artists who revolutionized how you form public spaces. He started to create mural paintings in public spaces already in 2000.Bastardilla is an anonymous artist that was born in Medellin, Colombia and has painted ever since she was a child. She started with street art in 2005 and even to this day you can see her art in many cities and she is well known all over the world.