Vill er arbetsgemenskap tillbringa en trevlig aktivitetsdag tillsammans?
Vill ni utveckla och utforska er skaparglädje och gruppsammanhållning?

 

Tyky dag? Grupp utflykt?
Dagis, lågstadie, högstadie, gymnasium eller universitet?
Födelsedagar, styrelsemöten eller något annat?
Alla är varmt välkomna hit till Malakta

 

Malakta erbjuder en kreativ, avslappnad miljö där det är högt till tak för idéer och rum för samtal och närvaro.
Vi kan erbjuda olika kreativa verkstäder, skräddarsydda enligt era behov.

 

Ett urval av workshops som passar både vuxna och barn
– graffiti
– grafiktryck
– foto och fotogram
– textilkonst och bearbetning av ull
– illustration och ritande
– kreativitets verkstad (engelska)
– stencil
– måleri med både akvarell och akryl
– teaterlekar
– chakradans
– yoga
– movingness eller fridans
– slagverksmusik(engelska)
– improvisations musik(engelska)
– DJ-skola(engelska)
– filmandets ABC
 
… och mer…
Ta kontakt så berättar vi mer! magdalena@malakta.fi

 

Do your workgroup wanna spend a nice activity day together?
Do you wanna develope and explore your creative expressions and group dynamics?

 

Tyky day? group excursion?
Preschool, middle school, high school, gymnasium or university?
Birthdays, boardmeetings or something else?
Everybody is welcome to Malakta

 

Malakta offers a creative, relaxed enviroment where there is a lot of room for ideas and discussion with focus on being present in the moment
we offer many different workshops that you can tailor after your needs.

 

A selection of workshops we have that fits both adults and children
-Grafitti
-Graphic prints
-Photo and photograms
-Textile art and working with wool
-Illustration and drawing
-Creativity workshop
-Stencils
-Painting with aquarells and acrylics
-Theatre games
-Chakradance
-Yoga
-Movingness or freedance
-Precussion music
-Improvise music
-Dj- school
-The ABC of film

 

…And more…
Take contact and we will tell you more! magdalena@gmail.com