Får vi presentera samhällskonstnärerna i Sydösterbotten 2023!

Samhällskostnärerna kommer att arbeta i Malax, Närpes, Kaskö och runtom i Österbotten under våren 2023.

Jessica Lindgren & Sanna Ek, fotograf och visuell konstnär
Stefan Backas, ljudkonstnär
Niina Riska, formgivare
Bilal & Britt Al-Busultan, film & visuell konst

Saamme iloisesti esitellä Pohjanmaan yhteisötaiteilijat 2023!

Yhteisötaiteilijat työskentelevät Maalahdessa, Närpiössä, Kaskisessa ja ympäri Pohjanmaata kevään 2023 aikana.

Jessica Lindgren & Sanna Ek, valokuvaaja ja visuaalinen taiteilija
Stefan Backas, äänitaiteilija
Niina Riska, muotoilija
Bilal & Britt Al-Busultan, elokuvataiteilija ja visuaalinen taiteilija

We present you the community artists of South Osthrobothnia 2023!

The community artists will work in Malax, Närpes, Kaskö and around Ostrobothnia in the spring of 2023.
Jessica Lindgren & Sanna Ek, photografper and visual artist
Stefan Backas, soundd artist
Niina Riska, designer
Bilal & Britt Al-Busultan, film & visual art
*****************************

5.12.2022
Är du den vi söker? Oletko se sinä ketä etsimme? Are you the one we are looking for?

Vi söker 2-4 yrkesverksamma konstnärer eller kulturarbetare, enskilda eller grupper, för att förverkliga ett konstnärligt projekt i Sydösterbotten, i samverkan med en eller flera organisationer, föreningar eller företag. Arvode och materialkostnader ingår i projektet.
Etsimme 2-4 ammattitaiteilijaa tai kulttuurialan työntekijää, yksilöä tai ryhmää, toteuttamaan taiteellisen hankkeen Etelä-Pohjanmaalla yhteistyössä yhden tai useamman järjestön, yhdistyksen tai yrityksen kanssa. Palkkiot ja materiaali-kustannukset sisältyvät hankkeeseen.
We are looking for 2-4 professional artists or cultural workers, individuals or groups, to realise an artistic project in South Ostrobothnia, in collaboration with one or more organisations, associations or companies. Fees and material costs are included in the project.

 

Info @ Närpes Stadshus 15.12.2022 kl.17-18
Info @ Galleri Spectra,
Kristinestad 15.12.2022 kl.19-20
Info@ Malakta, Malax 19.12.2022 kl.18-19

Mera detaljerad info hittas här

Samhällskonstnär

Tarkemmat tiedot löytyvät täältä

Yhteisötailteilija

More detailed info can be found here

Community artist