Portfolio: Moa Cederberg

E-mail:  cederberg.moa@gmail.com

Phone: +358 4065 01501

 

Moa Cederberg är textilkonstnär baserad i Vasa, Österbotten. Hon har en kandidatexamen i bildkonst från Yrkeshögskolan Novia och har även studerat textil vid Nyckelviksskolan i Stockholm.

I sitt arbete går hon en balansgång mellan traditionella textila hantverkstekniker och andra uttrycksformer. Genom att låta dessa kollidera undersöker hon identitet och mellanförskap. I detta mellanrum utforskar hon också existensen i rummet där de olika uttrycksformerna tar plats.

Hennes verk har tidigare visats på Vasa konsthall och Kuntsi museum för modern konst. Hon har genomfört flera residens både i Finland och utomlands. Hon är en av mottagarna av stipendiet från Stina Krooks Stiftelse under år 2020. Hon har även undervisat i textilkonst vid yrkeshögskolan novia och deltagit i flertal residens både nationellt och internationellt.