OPEN CALL 

Do you have experience or interest in working with public art?

A new artistic landmark will take shape in Bergö. We are now looking for an artist or group of artists who can realise this in collaboration with the islanders. An artist fee and production costs will be covered by the project. The public artwork will be inaugurated during the Bergö Archipelago Market in September 2024. More information about Bergö can be found at www.bergo.fi.

Application period 10.1- 11.2.2024.

 • The planning and execution of the art work can be carried out during a period of March-September 2024
 • The planned finishing date and inauguration is September 2024
 • The art work is planned and /or executed in dialog with the local community of Bergö
 • An artist fee and production costs and travel cost within Finland is covered by the project
 • Not covered by the project is accommodation and travel cost from abroad. It is however possible to also apply for a residency at Malakta.
 • To apply, you don’t have to have a ready project idea, since the final work will take form in a dialogue with the people and environment of Bergö

Any further questions can be addressed to Magdalena Lindroos magdalena (at) malakta.fi and 0458075677.

If you are interested, please send your application motivating why you are the artist we are looking for and attach your portfolio and curriculum vitae to magdalena (at) malakta.fi.

The interviews will be held in week 10.

The project is a collaboration with Art in Malakta rf, Bergö Öråd rf and Malax municipality and is funded by Taike, Arts Promotion Centre Finland.

 

OPEN CALL 

Har du erfarenhet eller är intresserad av att arbeta med offentlig konst?

Ett nytt konstnärligt landmärke kommer att ta form på Bergö. Nu söker vi en konstnär eller konstnärsgrupp som i samverkan med öborna kan förverkliga detta. För arbetet betalas ett arvode samt produktionskostnader. Det offentliga konstverket invigs under Bergö Skärgårdsmarknad i september 2024. Mera info om Bergö hittar du på www.bergo.fi

Ansökningstid 10.1- 11.2.2024

 • Planering och utförande av konstverket kan ske någon gång under perioden mars-september 2024
 • Planerat datum för färdigställande och invigning är september 2024
 • Konstverket planeras och / eller utförs i dialog med Bergös lokalsamhälle
 • Ett konstnärsarvode och produktionskostnader samt resekostnader inom Finland täcks av projektet
 • Boende och resekostnader från utlandet täcks inte av projektet. Det är dock möjligt att även ansöka om ett residens på Malakta.
 • För att ansöka behöver du inte ha en färdig projektidé, eftersom det slutliga arbetet kommer att ta form i en dialog med människorna och miljön på Bergö

På eventuella frågor svarar Magdalena Lindroos magdalena (at) malakta.fi och 0458075677.

Om du är intresserad, skicka in din ansökan med motivering till varför du är konstnären vi söker och bifoga även din portfolio och meritförteckning till magdalena (at) malakta.fi

Intervjuerna hålls vecka 10.

Projektet är ett samarbete med Art in Malakta rf, Bergö Öråd rf samt Malax kommun och finansieras av Taike, Centret för konstfrämjande.

OPEN CALL

Onko sinulla kokemusta tai kiinnostusta työskennellä julkisen taiteen parissa?

Bergössä nousee uusi taiteellinen maamerkki. Etsimme nyt taiteilijaa tai taiteilijaryhmää, joka voisi toteuttaa sen yhteistyössä saarelaisten kanssa. Teoksesta maksetaan palkkio ja tuotantokustannukset. Julkinen taideteos vihitään käyttöön Bergön saaristomarkkinoilla syyskuussa 2024. Lisätietoja Bergöstä löytyy osoitteesta www.bergo.fi.

Hakuaika 10.1- 11.2.2024.

 • Taideteoksen suunnittelu ja toteutus voidaan toteuttaa joskus maalis-syyskuun 2024 aikana.
 • Suunniteltu valmistumis- ja avajaispäivä on syyskuu 2024.
 • Taideteos suunnitellaan ja/tai toteutetaan vuoropuhelussa Bergön paikallisyhteisön kanssa.
 • Hanke kattaa taiteilijapalkkion sekä tuotanto- ja matkakulut Suomen sisällä.
 • Hanke ei kata majoitus- ja matkakuluja ulkomailta. On kuitenkin mahdollista hakea myös residenssi Malaktaan.
 • Hakijalla ei tarvitse olla valmista projekti-ideaa, sillä lopullinen teos muotoutuu vuoropuhelussa Bergön ihmisten ja ympäristön kanssa.

Kysymyksiin vastaa Magdalena Lindroos magdalena (at) malakta.fi ja 0458075677.

Jos olet kiinnostunut, lähetä hakemuksesi, jossa perustelet, miksi juuri sinä olet etsimämme taiteilija, ja liitä mukaan portfoliosi ja ansioluettelosi osoitteeseen magdalena (at) malakta.fi.

Haastattelut järjestetään viikolla 10.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Art in Malakta ry:n, Bergö Öråd ry:n ja Maalahden kunnan kanssa, ja sitä rahoittaa Taike, Taiteen edistämiskeskus.