Konstnärsträff / Taiteilijatapaaminen / Artists’ meeting
Lördagen den 20 april kl. 13.00-15.30
Känner du, som konstnär, att du ibland saknar ett sammanhang?

 

Vill du träffa andra konstnärer inom olika konstområden (bildkonst, skulptur, teater, fotokonst, litteratur, musik etc.), hitta nya samarbeten, bolla idéer eller längtar du bara efter att möta andra likasinnade och prata över en kopp kaffe i en kreativ miljö?

 

Välkommen på konstnärsträff på Malakta!
Tema: idéverkstad.
• Kaffe & välkommen
• Idéverkstad 13:00-15:30
• Fri samvaro och möjlighet att köpa en salt matbit
• Krokikurs 16:00-18:30 (kostar 5€)

 

PROGRAM
I en idéverkstad har du möjlighet att få feedback på nåt du jobbar med eller få inspiration av andras frågeställningar. Vi jobbar i mindre grupper i en trygg och stödjande miljö.
Vill du få feedback på en idé meddela oss gärna på förhand så vi kan planera upplägget. Förbered dig också genom att tänka ut en eller två centrala frågor eller problem du vill ha svar på (t.ex. Skulle ni komma på mitt evenemang? Har ni förslag på samarbetspartners? För att uppnå målen, vad behöver jag tänka på?).
Har du ingen idé du vill få feedback på? DÅ kan du komma ändå och istället insupa inspiration och best-practices råd.

 

Efteråt har vi också tid för kaffe eller te till fri samvaro.
Konstnärsträffen är gratis.

 

Bonus! Möjlighet att delta i en krokikurs 16.00-18.30 med levande modell under ledning av Valentina Gelain och Bekim Hasaj. Kurstillfället är öppet för allmänheten, men deltagarna i konstnärsträffen har förtur om du anmäler dig innan 31.3. Krokin kostar 5 € / person.

 

Anmäl er gärna till konstnärsträffen innan den 18.4, till magdalena@malakta.fi
********************
Artists’ meeting
Saturday, April 20 at 13.00-15.30

 

Do you feel, as an artist, that you sometimes lack a context?
Do you want to meet other artists in different art fields (visual arts, sculpture, theater, photography, literature, music, etc.), find new collaborations, brainstorm ideas or do you just long to meet other like-minded people and talk over a cup of coffee in a creative environment?

 

Welcome to the artist meeting in Malakta!
Theme: idea workshop.
• Coffee & welcome
• Ideas workshop 13:00-15:30
• Free time together and the opportunity to buy a salty snack
• Figure drawing course 16:00-18:30 (costs €5)

 

PROGRAM
In the idea workshop, you have the opportunity to get feedback on something you are working on or get inspiration from other people’s thoughts and questions. We work in small groups in a safe and supportive environment.
If you want to get feedback on an idea, please let us know in advance so we can plan the arrangement. Also prepare by thinking of one or two central questions or problems you want answers to (Like Would you come to my event? Do you have suggestions for partners? To achieve the goals, what do I need to think about?).
Don’t have an idea you want feedback on? THEN you can still come and soak up inspiration and best-practice advice.

 

Afterwards, we also have time for coffee or tea to get together freely.
The artist meeting is free.

 

Bonus! Possibility to participate in a figure drawing course 16.00-18.30 with a live model led by Valentina Gelain and Bekim Hasaj. The course is open to the public, but the participants in the artists’ meeting have priority if you register before 31.3. The workshop costs €5/person.

 

Please register for the artist meeting before 18 April, to magdalena@malakta.fi