Kreativitet och Flow är en del av Susanne Marins Välmående genom konsten projekt som utförs på Konstverkstaden Malakta 2023-2024.

Välmående genom konsten består temadagar där man fokuserar på välmående genom konstupplevelser och kreativa verkstäder.

Målet är att inspirera både konstnärer och den övriga publiken, till nya idéer om skapande, att våga följa sina drömmar, leva hållbart och prioritera sitt välmående.

Inspiration till temadagarna kommer från Dagen för sexuellt välmående som Susanne ordnade i samband med sin relese av låten Rykte i Byjin i juni 2022 och som fick ett väldigt gott mottagande.

Nu inleder vi hösten med att djup dyka in i kreativiteten och flowets värld. Hur får vi kontakt med vår kreativitet och flow och vad kan hindra oss? Finns det specifika metoder och verktyg vi kan använda oss av? Är vi alla kreativa?
Detta och mycket annat undersöker vi under temadagen genom workshopar, samtal och musik.

KREATIVITET OCH FLOW PROGRAM:

14.00
CHAKRADANS
I Chakradans- workshopen ingår det en kort meditation, uppvärmning, spontandans och att måla en mandala.
Dansen är meditativ och du gör den med slutna ögon. Det är en möjlighet att landa i dig själv och få kontakt med din kropp och dina känslor. Inga förhandskunskaper behövs, alla är välkomna!
Ledare: Susanne Marins, certifierad Chakradans ledare hösten 2021.

16.00
HITTA DIN INRE KREATIVITET
Välkommen att på ett lekfullt och inspirerande sätt utforska din egen kreativitet.
Workshopen baserar sig på metoderna inom expressiv konstterapi och strävar till självkännedom och utveckling. Det här är en workshop som inte kräver konstnärliga talanger, alla kan delta! Ta gärna med ett eget anteckningsblock samt penna och klä dig gärna i bekväma oömma kläder.
Ledare Ann-Maj Granstubb, handledare inom expressiv konstterapi

14-19
KREATIV VANDRINGSRUNDA
Längs med dagen kan du delta i en varndringsrunda på Malakta med olika kreativa uppgifter skapad av teaterpedagogen Nina Dahl-Tallgren.

18.00
MUSIK, BERÄTTELSER OCH SAMTAL
Skådespelaren Susanne Marins och musikern Erik Sjöholm delar med sig av berättelser och musik, inspirerade av dagens tema. De har också premiär på en gemensam ny låt som har skapats specifikt för denna kväll.

I samtalen deltar:
– Elisabeth Morney, doktorand vid Aalto universitet i ämnet Kreativitet och innovasion.
– Ann-Maj Granstubb, expressiv konstterapeut.

I slutet av kvällen kan publiken också dela med sig av sina tankar och frågor kring ämnet. Vi avslutar med musik av Erik Sjöholm.

I pausen säljer Malax Mitt emellan Marthor kreativa smakupplevelser.

Pris:
Workshops: 20 euro ( 2 st för priset av 1)
Musik och samtal: 10 euro
Heldag: 27 euro
Studerande/ arbetslösa/ barn/ medlemmar:
20 % rabatt

Projektet understöds av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska samfundet

******************************

Creativity and Flow is part of Susanne Marin’s Wellbeing through Art project that is being carried out at the Malakta Art Workshop in 2023-2024.

The Wellbeing through Art project consists of theme days focusing on wellbeing through art experiences and creative workshops.

The project aims to inspire both artists and the general public with new ideas about creativity, daring to follow their dreams, live sustainably and prioritize their well-being.

Inspiration for the project comes from the Day for Sexual Well-being that Susanne organized in connection with her release of the song Rykte i Byjin in June 2022 and which was very well received.

Now we start the fall with a deep dive into the world of creativity and flow. How do we get in touch with our creativity and flow and what can stop us? Are there specific methods and tools we can use? Are we all creative?
We will explore this and much more during the theme day through workshops, discussions and music.

CREATIVITY AND FLOW PROGRAM:

14.00
CHAKRA DANCE
The Chakra Dance workshop includes a short meditation, warm-up, spontaneous dance and painting a mandala.
The dance is meditative and you do it with your eyes closed. It is an opportunity to land in yourself and connect with your body and emotions.
Leader: Susanne Marins, certified Chakradans leader fall 2021.

16.00
FIND YOUR INNER CREATIVITY
Welcome to explore your own creativity in a playful and inspiring way.
The workshop is based on the methods of expressive art therapy and strives for self-knowledge and development. This is a workshop that does not require artistic talent, everyone can participate! Feel free to bring your own notebook and pen and dress in comfortable casual clothes.
Leader Ann-Maj Granstubb, supervisor in expressive art therapy.

14-19
CREATIVE WALKING TOUR
created by theater educator and PhD student Nina Dahl-Tallgren

18.00
MUSIC, STORIES AND TALKS
Susanne Marins and Erik Sjöholm will share stories and music inspired by today’s theme. They also premiere a joint new song that emerged during the planning of the project.

Participating in the conversation are:
– Elisabeth Morney, PhD student at Aalto University in the field of Creativity and Innovation
– Ann-Maj Granstubb, an expressive arts therapist.

At the end of the evening, the audience can also participate with their thoughts and questions.
We end the evening with music by Erik Sjöholm.

During the break, Malax Mitt emellan Marthor sells creative taste experiences.

Price:
Workshops: 20 euro ( 1 for the price of 2)
Music and talks: 10 euro
Full day: 27 euro (all included)
Students/ unemployed/children/members:
20 % discount