Art Saturday – Writers Bench Malakta

Art Saturday – do sketches for graffiti with artist Jon Gredmark Throughout the history of graffiti art movement there were meeting places for graffitiwriters known as writer’s benches. Writers from all over the city congregated at a bench located at the back of the subway platform. They came to meet, make plans and sign sketch […]

Read more
Art in Malakta rf årsmöte – vuosikokous

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Art in Malakta rf är en nygrundad förening vars syfte är att skapa mångsidig konst och kulturverksamhet som Burning ART festival, workshops, konserter, evenemang, samarbeten med omgivningen. Tillsammans bygger vi Malakta till regionens gemensamma kulturhus i Malax. Art in Malakta rf har sitt årsmöte fredagen den 11.5. kl. 19.30 på Konstverkstaden Malakta. […]

Read more