Art Saturday – do sketches for graffiti with artist Jon Gredmark

Throughout the history of graffiti art movement there were meeting places for graffitiwriters known as writer’s benches. Writers from all over the city congregated at a bench located at the back of the subway platform. They came to meet, make plans and sign sketch books.

In Writers Bench Malakta you get the uniqe oppertunity to sit down with Jon Gredmark, an original back-in-the-day graffitiwriter. We will talk, draw, watch pictures and together try to get down to the very core of graffiti. Why did it happen? Why didn’t it stop? And what will happen next?

Our main focus will be drawing. All materials needed is included but if you have a favourite sketchbook, favourite pencil or favourite rubber, please bring it!

  • All ages
  • Beginners/old timers

5 €/ person: those who want to participate in the workshop pay a 5€ material / participation fee upon arrival.

Welcome!
The event is arranged in cooperation with the Creative Europe project mAPS- Migrating Artist Project
https://migratingartists.com/
****************************

Art Saturday på Malakta – gör skisser till graffitti med konstnären Jon Gredmark

Under hela graffitirörelsens historia har det funnits mötesplatser för graffitiskribenter, så kallade “writer’s benches” (“skrivarbänkar”). Skribenter från hela staden samlades vid en bänk som låg längst bak på tunnelbaneperrongen. De kom för att träffas, göra upp planer och signera skissböcker.

I Writers Bench Malakta får du det unika tillfället att sitta ner med Jon Gredmark, en ursprunglig graffitiskribent från förr i tiden. Vi kommer att prata, rita, titta på bilder och tillsammans försöka komma ner till graffitiens kärna. Varför uppstod den? Varför slutade det inte? Och vad kommer att hända härnäst?

Vårt huvudfokus kommer att ligga på att rita. Allt material som behövs ingår, men om du har en favoritskissbok, en favoritpenna eller ett favoritgummi, ta gärna med det!

  • Alla åldrar
  • Nybörjare / Erfaren

5 € / person: en materialavgift/deltagaravgift på 5 € för de som vill delta uppbärs på plats.

Välkommen


Välkommen!