God Love Pride

Jag kommer att vara gästkonstnär på Malakta fram till mitten av oktober. Jag är fotograf och kommer att arbeta med mitt projekt God, Love, Pride (läs beskrivningen av projektet längre ner), som i sommar har visats på sju platser i Sverige och Finland bl a här i Vasa i somras. Jag söker fler deltagare i mitt projekt så om du identifierar dig inom HBTIQ-spektrat och har en uppväxt eller bakgrund inom något religiöst samfund eller annan stark ideologi och vill dela din historia så kontakta mig via mail ilargunilla@gmail.com. Om du vill vara anonym så går det bra, jag kan då använda modell.

Ofta finns en stark sammanhållning och trygghet i församlingar och andra sammanslutningar där det finns en gemensam tro, ideologi eller uppfattning. 

Det finns en kraft i att tro på samma sak, vilja samma sak och ha samma mål. 

Men vad händer med dem som känner att de inte kan tro på det som predikas eller det som står i ”skriften”? Vad händer om en börjar ifrågasätta det som för samfundet är självklart? Vad händer med en människa som får höra att det som de känner är fel? eller vad händer med en människa som fått höra hela sitt liv hur syndigt det är att vara homosexuell och sen upptäcker att den är just det?  

Under några års tid har jag träffat HBTIQ-personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som vuxit upp med eller har en bakgrund inom något religiöst samfund eller annan stark ideologi. Många har fått skapa ett nytt liv med nya vänner, skapat ny familj och har ingen kontakt med sitt gamla liv. 

Jag har bett dem jag träffat att skriva ner en händelse, ett minne eller något som symboliserar deras resa. Utifrån dessa ord har jag sen planerat bilden. I några fall ville inte den medverkande vara med i bilden och då ha jag valt att använda en modell. Bilden jag har arbetat fram har sedan godkänts av den medverkande. 

Detta är ett pågående fotoprojekt så är du HBTIQ-person med denna erfarenhet och vill berätta din historia så ta gärna kontakt med mig. 

ilargunilla@gmail.com

Ilar Gunilla Persson

Photographer/Photoartist