“Vilda, visa, vilsna” – ett utvecklingsprojekt inom muntlig berättarkonst är initierat av GLÖD – Österbottens berättarcentrum, där nya former av muntligt och musikaliskt berättande och publikinvolverande dramaturgier utforskas. Tematiskt utgår arbetet från frågor om det vilda, visa och vilsna i den moderna människan.

I arbetsgruppen ingår fyra konstnärer som ägnar sig åt bl.a. berättande och musik: Lina Teir (FIN/NO), Jostein Austvik (NO), Susanne Marins (FIN) och Carla Fri (FIN).

Som en del av projektet ges en öppen demo i Malakta i Malax söndagen 10 oktober kl. 16.00-17.00.
Kl. 17.30-18.30 hålls ett sceniskt samtal med arbetsgruppen, som en del av Malaktas serie Artist Talk. Samtalet hålls på engelska.

Fritt inträde till evenemanget. Efter demon finns möjlighet att köpa kaffe och tilltugg.

Anmäl gärna ditt deltagande till berattarglod@berattarglod

________________________________

“Vilda, visa vilsna” – a development project in storytelling, initiated by GLÖD – Ostrobothnia storytelling center, where new forms of oral and musical storytelling and audience-involving dramaturgies are explored. Thematically, the work is based on questions about the wild, wise and lost in modern man.

The group includes four artists, all engaged in storytelling and music:
Lina Teir (FIN/NO), Jostein Austvik (NO), Susanne Marins (FIN) och Carla Fri (FIN).

As part of the project, an open demo is held at Art factory Malakta in Malax
Sunday 10:th of October at 4.00 PM
After the demo, an Artist Talk will take place where the group presents the process.The Artist Talk is held in English.
Malakta´s café is open!

Free entrance!
Please register your participation to berattarglod@berattarglod

____________________________

Projektet stöds av Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Kulturfonden Finland-Norge, Arbetets vänners kulturfond, Svenska Österbottens Kulturfond, Nygréns stiftelse.