Try Poetry är en årligen återkommande tvärkonstnärlig poesifestival där man arbetar med det vidgade textbegreppet. Syftet med Try Poetry är att lyfta fram poesin som konstform och skapa en mötesplats mellan författare och verksamma inom andra konstformer. Nya tvärkonstnärliga verk skapas med poesin som utgångspunkt.

Tema: Tranornas kust
Konstform: Fotografi (ta med egen kamera)
Ledare: Sara Jungersten (lyrik) och Martin Karlsson (fotografi)

Deltagaravgifter:
15 euro för medlemmar i Svenska Österbottens litteraturförening rf
30 euro för ungdomar (högst 25 år)
60 euro för övriga
Kost och logi ingår i avgiften.

Anmälningar senast den 8.9.2017 till christian (at) litteratur .fi eller Svenska Österbottens litteraturförening, Wolffskavägen 36 / F11, 65200 Vasa.

Vill du bli medlem? Anslut dig då via websenator.org.

Arr.: Svenska Österbottens litteraturförening rf
Samarbetspart: Finlands svenska litteraturföreningar rf

Try Poetry stöds av Centret för konstfrämjande. Föreningen vill även tacka för verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden, Olof och Siri Granholms stiftelse för den svenskösterbottniska kulturen, Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Vasa och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.