Skriv En Låt Om Det

– En workshop kring låtskriveri med Erik Sjöholm

Lördag 7.10, kl 13-15

Malakta (Töckmovägen 48, Malax)

 

Hur skriver man en låt? Ja, det finns många sätt och i denna låtskrivarworkshop kommer vi att utforska en del av dem. Vi kommer att se på textskrivande, låtens budskap och vilka delar av låten som säger vad. Vi kommer också se på melodin: hur ska budskapet sjungas? Hur väljer man ackord, rytm, tempo? Beroende på era frågor och önskemål kan vi djupare utforska de områden som ni tycker är mest intressanta. 

Erik Sjöholm är en singer-songwriter och soloartist från Malax som numera bor i Spanien och turnerar aktivt i Europa med sin musik. Eriks musikaliska uttryck har blivit jämfört med artister som Damien Rice, Jeff Buckley, Fink, Paul Simon, Glen Hansard, m.m. och han framför ofta sina verk i avskalat akustiskt format. Erik har skrivit låtar sedan han var 10 år gammal och drömmer om att skriva en låt som ”stand by me”, ”imagine” eller ”no woman no cry”, en låt som kan nå människor från världen över med ett budskap som går rakt in i hjärtat. 

Workshopen hålls på svenska, men Erik pratar också engelska. 

 

Deltagaravgift: 5 €

 

****************************************

Kirjoita siitä laulu

– Lauluntekotyöpaja Erik Sjöholmin kanssa

Lauantai 7. lokakuuta

klo 13-15

Malakta (Töckmovägen 48, Malax)

 

Miten kirjoitat laulun? Kyllä, tapoja on monia, ja tässä laulunkirjoitustyöpajassa tutustumme joihinkin niistä. Tarkastelemme lyriikan kirjoittamista, laulun sanomaa ja sitä, mitkä kohdat laulussa sanovat mitä. Tarkastelemme myös melodiaa: miten laulun sanoma tuodaan esiin? Miten valitaaan soinnut, rytmi, tempo? Kysymyksistäsi ja toiveistasi riippuen voimme tutkia tarkemmin niitä osa-alueita, jotka ovat mielestäsi kiinnostavimpia. 

Erik Sjöholm on Maalahdesta kotoisin oleva laulaja-lauluntekijä ja sooloartisti, joka asuu nykyään Espanjassa ja kiertää aktiivisesti Eurooppaa musiikkinsa kanssa. Erikin musiikillista ilmaisua on verrattu muun muassa Damien Ricen, Jeff Buckleyn, Finkin, Paul Simonin ja Glen Hansardin kaltaisiin artisteihin, ja hän esittää usein teoksiaan riisutun akustisessa muodossa. Erik on kirjoittanut kappaleita 10-vuotiaasta lähtien ja haaveilee kirjoittavansa “stand by me”, “imagine” tai “no woman no cry” kaltaisen kappaleen; kappaleen, joka tavoittaa ihmisiä ympäri maailmaa suoraan sydämeen menevällä sanomallaan. 

 

Työpaja pidetään ruotsiksi, mutta Erik puhuu myös englantia.

Osallistumismaksu: 5 €.

********************************************

Write A Song About It

– A songwriting workshop with Erik Sjöholm

Saturday 7 October

at 13-15

Malakta (Töckmovägen 48, Malax)

 

How do you write a song? Yes, there are many ways and in this songwriting workshop we will explore some of them. We will look at lyric writing, the message of the song and which parts of the song say what. We will also look at the melody: how to sing the message? How to choose chords, rhythm, tempo? Depending on your questions and wishes, we can further explore the areas that you find most interesting. 

Erik Sjöholm is a singer-songwriter and solo artist from Malax who now lives in Spain and actively tours Europe with his music. Erik’s musical expression has been compared to artists such as Damien Rice, Jeff Buckley, Fink, Paul Simon, Glen Hansard, etc. and he often performs his work in a stripped-down acoustic format. Erik has been writing songs since he was 10 years old and dreams of writing a song like “stand by me”, “imagine” or “no woman no cry”, a song that can reach people from all over the world with a message that goes straight to the heart. 

The workshop is held in Swedish, but Erik also speaks English.

 

Participation fee: €5