Naturen som lyckopiller
13 oktober kl 9-15.15
Plats: Malakta och Pixne

En dag med välmående i naturen. Vill du upptäcka nya sidor hos dig själv, höra pulsen i tystnaden och känna naturens balans eller bara ha tid för att tänka klart? Då är det här en dag för dig. Dagen leds av Ulrika Fellman. Ulrika är vildmarksguide och psykologisk coach och som bäst utbildar hon sig inom miljöpsykologi. Ulrika håller kurser inom positiv psykologi, miljöpsykologi och friluftsliv.

Program:
09:00 Välkomstkaffe och presentation av dagen
09:15 Föreläsning: Naturen som lyckopiller – forskning och vardagspraktik
10:30 Paus
10.45 Samling och utdelning av lunchpaket
11:00 Vi vandrar till Pixne
11:45 Vi lagar lunch på friluftskök i små grupper
13:00 Hängmatteretreat med närvaroträning
14:00 Vi vandrar tillbaka med fokus på naturnärvaro
14:45 Eftermiddagskaffe och avslutningsord
15:15 Dagen avslutas

Pris: 15€ (kaffe och lunch ingår)
Mittemellan Marthor gratis.
Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/vl9hojgmU0cAoO8I2

Dagen förverkligas med stöd från Aktiastiftelsen i Malax och Marthaförbundet.