A playful workshop on climate change
Art Saturday 22.4 at 11.00-14.00, 5 €

**This workshop is held in English** (Swedish and Finnish description below)

Join this playful workshop about climate change with artists Floortje Zonneveld and Josephine Beijer, who are two guest artists from The Netherlands staying at Malakta for 10 days.

The theme of the workshop is re-discovering your local natural surroundings and the relationships between our daily lives and nature.

In the workshop we will “draw” a map of our surroundings using organic materials. During the workshop we invite you to express your own ideas in a playful way. It is experimental, fun and with an open character and outcome, that depends on you, the participants. The workshop is about artistic exploration into climate action.

We will use organic and scrap materials, so please don’t dress up in your finest dress.

Time schedule:
11-12: workshop / climate actions (join at 11.00)
12-14: discussions about the theme of the workshop (open, walk in)

The artist’s guide us through the first hour of the workshop (11.00-12.00). During the second part (12.00-14.00) there is time for discussions and exploration into the theme and how the artists previously have been working on artistic climate action.

This workshop is suitable and open for everyone! All ages welcome. The artists will adjust the workshop and methods accordingly.

The workshop is in English, but translation to Swedish and Finnish will be available.

 

ABOUT THE ARTISTS
Floortje Zonneveld & Josephine Beijer

“We work with time-based, visual community art-projects in Nordic rural areas. In our participatory projects, we re-explore the relation of our daily life’s to nature, with a focus on the human body, time, sculptural space and movement.

The Nordisk Kulturfund funded our project for developing a travelling visual community-art method, that addresses climate change action in the Nordic Regions, for and by youth.”

Read more about the artists:
https://www.tentaclesproject.nl (Josephine Beijer)
www.ijsblink.nl (Floortje Zonneveld)

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

EN LEKFULL WORKSHOP OM KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Art Saturday, lördag 22.4 kl. 11.00-14.00, 5 €

Delta i en lekfull workshop om klimatförändringen med  onstnärerna Floortje Zonneveld och Josephine Beijer, som är två gästkonstnärer från Nederländerna som bor på Malakta i 10 dagar.

Temat för workshopen är att återupptäcka din lokala miljö och relationerna mellan vårt dagliga liv och naturen.

Under workshopen kommer vi att “rita” en karta över vår omgivning med hjälp av organiska material. Under workshopen bjuder vi in dig att uttrycka dina egna idéer på ett lekfullt sätt. Det är experimentellt, roligt och har en öppen karaktär och ett öppet resultat som beror på er, deltagarna. Workshopen handlar om ett konstnärligt utforskande av klimatåtgärder.

Vi kommer att använda organiska material och skrotmaterial, så klä dig inte i din finaste kläder.

Tidsplan:
11-12: workshop / klimatåtgärder (kom med kl. 11.00 då vi börjar).
12-14: diskussioner om verkstadens tema (drop in)

Konstnärerna guidar oss genom den första timmen av workshopen (11.00-12.00). Under den andra delen (12.00-14.00) finns tid för diskussioner och utforskande av temat och hur konstnärerna tidigare har arbetat med konstnärliga klimatåtgärder.

Workshopen är lämplig och öppen för alla! Alla åldrar är välkomna. Konstnärerna kommer att anpassa workshopen och metoderna efter deltagarna.

OM KONSTNÄRERNA

Läs mer om konstnärerna:
https://www.tentaclesproject.nl (Josephine Beijer)
www.ijsblink.nl (Floortje Zonneveld)

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

LEIKKIMIELINEN TYÖPAJA ILMASTOMUUTOKSESTA
Art Saturday, lauantaina 22.4 klo 11.00-14.00, 5 €

HUOM työpaja on englanniksi

Osallistu leikkimieliseen ilmastonmuutosta käsittelevään työpajaan taiteilijoiden Floortje Zonneveldin ja Josephine Beijerin kanssa. He ovat kaksi hollantilaista vierastaiteilijaa, jotka vierailevat Malaktassa 10 päivän ajan.

Työpajan teemana on paikallisen luontoympäristön uudelleen löytäminen sekä arkielämämme ja luonnon väliset suhteet.

Työpajassa “piirrämme” kartan ympäristöstämme käyttäen orgaanisia materiaaleja. Työpajan aikana kutsumme sinut ilmaisemaan omia ajatuksiasi leikkimielisesti. Työpaja on kokeellinen, hauska ja luonteeltaan avoin ja sen lopputulos riippuu teistä, osallistujista. Työpajassa tutkitaan taiteellisen toiminnan muotoutuminen ilmastotoimiin.

Käytämme orgaanisia ja romumateriaaleja, joten älä pukeudu hienoimpiin vaatteisiin.

Aikataulu:
11-12: työpaja / ilmastotoimet (liity mukaan klo 11.00).
12-14: keskustelua työpajan teemasta (avoin, drop in).

Taiteilijan johdolla käymme läpi työpajan ensimmäisen osan (11.00-12.00). Toisen osan aikana (12.00-14.00) keskustelemme ja tutstumme teemaan ja siihen, miten taiteilijat ovat aiemmin työskennelleet taiteellisen ilmastotoiminnan parissa.

Työpaja sopii ja on avoin kaikille! Kaikenikäiset ovat tervetulleita. Taiteilijat muokkaavat työpajan ja menetelmät osallistujien mukaan.

 

TAITEILIJOISTA

Lue lisää taiteilijoista:
https://www.tentaclesproject.nl (Josephine Beijer)
www.ijsblink.nl (Floortje Zonneveld).

 

ART SATURDAY-concept

En lördag i månaden öppnar Malakta upp dörrarna för alla konstintresserade, små som stora, som vill pröva på olika konstformer. Du kan delta i dagens workshop eller endast avnjuta en kaffe/te i gemytlig miljö. En deltagaravgift på 5 € för de som vill delta i workshopen uppbärs på plats. Välkommen!

Kerran kuukaudessa lauantaina Malakta avaa ovensa kaikille taiteesta kiinnostuneille, niin pienille kuin suurillekin, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan eri taidemuotoja. Voit osallistua päivän työpajaan tai vain nauttia kahvista/teestä leppoisassa ilmapiirissä. Työpajaan osallistujat maksavat 5 € osallistumismaksun paikan päällä. Tervetuloa!

One Saturday of the month Malakta opens its doors for everyone interested in the arts. Younger and older participants, who want to try out different art forms, are welcome. You join the workshop of the day or just enjoy a cup of coffee / tea in a cozy atmosphere. Those who want to participate in the workshop pay a 5€ participation fee upon arrival. Welcome!