Välkommen till NAJS-projektets workshoppar och föreställningar!
NAJS för ihop ungdomar och professionella konstnärer kring hip hopens uttryck och skapar en site-specific föreställning där ungdomar får delta i byggande av föreställningen. På workshoppen för ungdomar kommer vi dansa, måla graffiti och skriva rap och dikt. Deltagarna i workhopperna kommer att få bidra till innehållet av föreställningen med att vara med på dem om det vill. Man kan också delta i workshopparna även om man inte vill själv eventuellt vara på scen.
NAJS är ett tvärkonstnärligt projekt av danskonstnär Julian Owusu som utforskar sätt att kommunicera och dela på våra känslor. Projektet utförs i samarbete med danskonstnärer och musiker Liana Vahtiala och Sebastian Kurtén och i Malax med graffitikonstnären Jon Gredmark.
Föreställning är byggd på svenska men arbetsgruppen är mångspråkig och vi översätter gärna till finska och engelska också.
Obs! Anmälningar till workshop samt föreställningar via julianowusu@hotmail.com.
Workshoppar och föreställningar:
Malax – Malakta
Töckmovägen 48 B, 66100
Ons 9.6 kl. 16-19. workshop, inkl. pauser
Tors. 10.6 kl. 16-19. workshop, inkl. pauser
Fre 11.6 kl. 17.30 och kl. 19.30. Öppen till publiken
—————————————————————-
Tervetuloa NAJS-projektin työpajoihin ja esityksiin! NAJS on tanssitaiteilija Julian Owusun monitaiteellinen projekti, jossa pohditaan, miten kommunikoimme ja jaamme tunteitamme.
Projekti toteutetaan yhteistyössä tanssitaiteilijoiden ja muusikoiden Liana Vahtialan ja Sebastian Kurténin sekä Maalahdessa graffititaiteilija Jon Gredmarkin kanssa.
NAJS tuo nuoret ja ammattitaiteilijat yhdessä hiphopin ilmaisun ympärille ja luo paikkakohtaisen esityksen, jonka rakentamiseen nuoret pääsevät osallistumaan. Nuorten työpajoissa tanssitaan, tehdään graffiti taidetta ja kirjoitetaan rap- ja runolyriikkaa.
Työpajoihin osallistuneet pääsevät halutessaan esittämään tuotoksiaan osana esitystä. Työpajoihin saa osallistua myös vaikkei näyttämölle halua itse mukaan.
Vaikka esitys on rakennettu pääasiallisesti ruotsin kielellä, työryhmä on monikielinen ja sekä suomea, että englantia puhuvat ovat hyvin tervetulleita mukaan.
Huom! Ilmoittautumiset sekä työpajoihin että esityksiin: julianowusu@hotmail.com.
Työpajat ja esitykset:
Maalahti – Malakta
Töckmovägen 48 B, 66100
Ke 9.6 klo 16-19. Työpajat, sisältäen taukoja
To 10.6 klo 16-19. Työpajat, sisältäen taukoja
Pe 11.6 klo 17.30 ja klo 19.30. Yleisölle avoimet esitykset