Malakta är mottagare av Svensk-österbottniska samfundets (SÖS) kulturpris 2022. Vi är väldigt glada, tacksamma och stolta över priset! Vi vill även rikta ett stort tack till alla de som på ett eller annat sätt gör Malakta till den kreativa oas som det är: besökare, konstnärer, föreningar, samarbetspartners, finansiärer och alla där emellan. Utan människorna finns inget Malakta! Prissumman kommer väl till pass för att hjälpa att förverkliga våra stora planer för 2022.

Svensk-Österbottniska samfundet har sedan år 2013 delat ut ett kulturpris till personer eller organisationer som satt Österbotten på kartan, varit en förebild för andra kulturaktörer eller befrämjat kulturlivet i regionen. Malakta är ärad att sålla sig till denna skara.

Samfundets motivering:
Malakta i Malax grundades år 2007 av Ann-Maj Granstubb och Jukka Rajala-Granstubb. Trots att många olyckskorpar kraxade i början, har de under de 15 år som Malakta varit verksamt skapat en oas för kultur och konst, samtidigt som de erbjuder en trygg plats för dem som inte kan eller vill passa in i normerna.
Genom Malaktas verksamhet har kulturlivet berikats både på lokal och regional nivå. Konstfabriken har dragit till sig internationella konstnärer och allmänheten har fått ta del av kulturyttringar som inte annars skulle ha varit tillgängliga för dem. Granstubb och Rajala-Granstubb, tillsammans med Malaktas styrelse och verksamma konstnärer, är eldsjälar som satt och sätter mycket av sin tid, energi och egen kreativitet i detta projekt. Utan dem skulle inte Malakta ha hittat den form och charm som det idag har och vi vill genom att tilldela dem Svensk-Österbottniska samfundets kulturpris 2022 tacka dem för deras engagemang genom åren. Samtidigt hoppas vi att prissumman på 5000 € kan hjälpa dem att förverkliga nya projektidéer och anta nya utmaningar.
Malakta-gänget tackar för kulturpriset!